Rusken Recovery

Ettervern etter rusbehandling

Vi har til sikte å bedre og lette overgangen fra et liv i rus til et rusfritt liv gjennom å tilby et sømløst tilbud der deltakerne får oppfølging i tiden før, under og etter behandling.

Ettervern etter fengselsopphold

Ettervern etter fengselsopphold er under utvikling.

Ambulant Team

Dette teamet vil ha fokus på å fange opp eventuelle helsemessige utfordringer i miljøet og bistå enkeltmennesker med å komme i kontakt med helsetjenestene for hjelp.