Medlemsregistrering for bedrift/organisasjon

Medlemskontigent for bedrifter/organisasjoner 1500kr per år
Betales til kontonr: 1506 43 25628

Ved innmelding aksepterer betingelsene i personvernserklæringen.