Ettervernet Bergen

RUSken recovery er et nytt etterverntilbud innenfor rusomsorgen som henter inspirasjon fra FACT- modellen.

Vi har til sikte å bedre og lette overgangen fra et liv i rus til et rusfritt liv gjennom å tilby et sømløst tilbud der deltakerne får oppfølging i tiden før, under og etter behandling eller fengsel.


Som det kommer fram av navnet «RUSken Recovery» vil recoverytankegangen være sentral og grunnleggende i tilbudet.
Vi vil videre ha et særlig fokus på fysisk aktivitet da dette bidrar til bedret psykisk og fysisk helse.


I tillegg til dette satser vi sterkt på erfaringskompetanse i ansattgruppen og har brukt tidligere rusmiddelavhengiges innspill aktivt i utformingen av tilbudet.