Categories
Artikler

INFORMASJON FRA BERGEN KOMMUNE

Det har det siste døgnet kommet flere meldinger om mulig fentanyl iomløp. Det er ikke bekreftet men vi ønsker å sende ut varsel på bakgrunn av ryktet.

Om dette blir bekreftet og hvilke stoffer en mistenker at det er Fentanyl i vil det kommet et nytt varsel.

Det er derfor viktig at dere formidler til brukere av narkotiske stofferat de må være ekstra oppmerksom og ekstra forsiktig.

Her er noen råd som alltid gjelder men som er ekstra viktig nå i dissedager:
* Piller og stoffer som ser likedanne ut kan allikevel inneholde ulikesubstanser/stoffer og styrke
* Om du allikevel bestemmer deg for å ta tabletten på tross av risikoså ta først 1/3del og vent minst 2 timer for å bedømme effekten ogunngå en overdose.
* Pass på hverandre og fortell de rundt deg om du begynner å kjennedeg dårlig. * ALDRI ta tabletter/piller eller opioider generelt alene, ha alltidnoen i nærheten.
* Ha alltid Nalokson tilgjengelig!
* Ring ALLTID 113 ved mistanke om overdose

Categories
Artikler

Ny budsjettavtale, MO-sentrene forblir åpne

Det er med stor glede at vi ser på budsjettavtalen for Bergen Kommune! Her kommer det fram at åpningstidene på Mo-sentrene allikevel ikke skal reduseres! Tusen takk til byens politikere for at dere har lyttet til de mange stemmene på feltet, og går inn for å redde et tilbud som er livsviktig!

Linken under går til den nye budsjettavtalen mellom Ap, MDG, SV,Sp, V og KrF for 2021

https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/3887752/Budsjettavtale-mellom-Ap-MDG-SV-Sp-V-og-KrF-for-2021?fbclid=IwAR0KwHn1ZXMuv-x0HzkXTFNf9oIrKcGmV2GAmsxD-mnLQWmOvp8qJt-tMwk

Categories
Artikler

Preventio

Som følge av et demokratisk underskudd på rusfeltet skal Preventio samle organisasjoner som jobber for kunnskapsbaserte, inkluderende og ikke-stigmatiserende løsninger innen forebygging, behandling og rehabilitering på rusfeltet.

Den 12. november ble den nye ruspolitiske paraplyorganisasjonen Preventio stiftet. Preventio skal fremme kunnskapsbaserte, inkluderende og ikke-stigmatiserende politiske løsninger. Organisasjonen skal legge til rette for nyutviking og styrke menneskerettighetenes stilling i ruspolitiske spørsmål. 

Interimstyreleder i den nye organisasjonen er Kenneth Arctander Johansen som er daglig leder i RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet. Nestleder er Jørn Kløvfjell Mjelva, styreleder i Psynapse og prosjektleder i Foreningen Tryggere Ruspolitikk.

Foruten RIO, har organisasjonen foreløpig åtte andre medlemmer: Foreningen Tryggere Ruspolitikk, Marborg, Normal Norge, LEAP Scandinavia, Stiftelsen Rettferd, RUSken Recovery, Psynapse og Tryggere Ungdom. Det forventes at man vil få flere medlemmer i løpet av høsten.

Sitater

Kenneth Arctander Johansen, RIO

Jeg har jobbet på rusfeltet lenge nå og opplever at vi lider av et demokratisk underskudd. Til tross for at det er vanlig å ha et progressivt syn på rusfeltet nå, er det de konservative organisasjonene fra sivilsamfunnet som mottar større tildelinger og som har nødvendig administrativ og økonomisk støtte. Jeg mener det er et klart behov for et samarbeidsorgan som jobber for interessene til de progressive organisasjonene. Dette behovet skal Preventio møte.

Vidar Sten Hårvik, Marborg

Det er på tide at vi får en paraplyorganisasjon som også organisasjoner uten fokus på straff og sanksjoner kan kjenne seg hjemme i.

Ina Roll Spinnangr, Foreningen Tryggere Ruspolitikk

Reaksjonære krefter vil kjempe hardt for å reversere rusreformen etter at den er gjennomført. Dersom de progressive organisasjonene på rusfeltet også står samlet under en paraply vil vi enklere forebygge nye forsøk på kriminalisering av brukere.

Vi kan ikke ha en situasjon der Norge reiser til FN for å presentere sin nye rusreform med en delegasjon bestående utelukkende av konservative organisasjoner som har kjempet mot reformen.

Tor Bernhard Slaathaug, Stiftelsen Rettferd for Taperne

Det er viktig med, og behov for, en paraplyorganisasjoner som aktivt jobber for menneskerettigheter i Norge. Stiftelsen Rettferd ønsker Preventio velkommen. 

Maryam Noor, RUSken Recovery

Rusken Recovery er opptatt av å framme mennesker med rusavhengighet sine behov og være pådriver for en differensiell stemme på feltet. Det er et tydelig behov for å samle organisasjoner med et progressivt verdisyn som kan virke som meningsmotstandere til konservative krefter på feltet. For at utviklingen på rusfeltet i Norge skal gå i riktig retning er det svært verdifullt å ha et samarbeidsforum der også de progressive organisasjonene er representert. Sammen vil vi stå sterkere og kunne bidra til en bredere og mer demokratisk meningsutveksling på feltet.

Ester Nafstad, Normal Norge

Normal er en liten organisasjon, finansiert av Helsedirektoratet, med to deltidsansatte. Begrensede ressurser gjør oss sårbare, det vanskeliggjør også arbeidet med å nå frem og med å representere vår brukergruppe på en god nok måte. En paraplyorganisasjon er viktig for å skape kontinuitet og stabilitet for små organisasjoner som oss.

Normal har lenge vært en pådriver for å styrke menneskerettighetenes stilling i norsk ruspolitikk, vi er derfor veldig glad for at Preventio har dette som ett av sine fokusområder. Vi håper, og tror, at dette i større grad vil løfte menneskerettsspørmål på agendaen og styrke brukernes grunnleggende rettigheter, samt bidra til å sette den enkeltes menneskeverd i fokus. Normal ser frem til et tettere samarbeid på tvers av de ulike organisasjonene.

Mikkel Ihle Tande, Tryggere Ungdom

Tryggere Ungdom er den eneste ungdomsforeningen på rusfeltet som ønsker å gå bort fra straff av barn og unge for rusbruk. Preventio vil sikre oss solid støtte i arbeidet for å få til en endring av samfunnets tilnærming til forebygging av rusbruk blant barn og unge. At det blir en forskyvning i maktbalansen på dette feltet, er langt på overtid. 

Alle ungdommer har behov for tillit og omsorg. Vi har lenge gått bakvendt inn i fremtiden ved å møte dem som bruker illegale rusmidler, med tvang og utstøtelse. Problemene som førte til problematisk rusbruk i første omgang, forsterkes ofte av slike virkemidler. Det er på tide å skape et samfunn som inkluderer alle. 

Jørn Kløvfjell Mjelva, Psynapse

Psynapse har lenge vært et prosjekt som har vært drevet frem av en håndfull ildsjeler, med et sterkt engasjement for å styrke menneskerettighetenes stilling i ruspolitikken. At vi nå er en del av en paraplyorganisasjon som deler vårt fokus på menneskerettighetene, vil gjøre det lettere for oss å bidra med våre perspektiver inn i den politiske debatten. 

Bård Dyrdal, Leap Scandinavia

For oss i LEAP Scandinavia er det helt avgjørende å komme inn i en paraply med andre organisasjoner vi kan støtte oss på. Vi gjør alt vårt arbeid på frivillig basis og mottar ingen offentlig støtte. Vi håper Preventio på sikt vil være i stand til å bistå relativt nyetablerte organisasjoner med administrativ støtte.


Link til NTBs artikkel under.

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/en-ny-paraplyorganisasjon-pa-rusfeltet-samler-progressive-ruspolitiske-organisasjoner-som-stotter-rusreformen?publisherId=17847554&releaseId=17896106&fbclid=IwAR25o_ROTFZYxAcuA365nXNdlN8pokAcew3n6NaAgFYAnhqzr5COXnauBDk

Categories
Artikler

Hold MO-sentrene åpne!

I budsjettforslaget til byrådet i Bergen for 2021 er det foreslått å stenge ned MO-sentrene og overdosteamet på kveldstid. Dette er tiden når mesteparten av overdosene skjer og flesteparten av de besøkende er innom senteret. Er du imot dette forslaget, så bidra til å stoppe dette ved å klikke linken og legge til din underskrift.

https://www.underskrift.no/vis/8116?fbclid=IwAR18sjgEAITKUOOavfC4UTpKqS-03FeaiwowEBm8M5Eyx9kpuKjxX7IghS8

Categories
Artikler

Fyll dagene!

Denne uken pågår det er arrangementet “Fyll dagene” Fyll Dagene Bergen er en recovery og aktivitetsmesse for mennesker med utfordringer innen psykisk helse og/eller rus, samt pårørende, ansatte og andre interesserte. Kort sagt alle som savner noe meningsfullt å fylle dagene med

Men I år ble det litt annerledes pga Covid 19. Fyll dagene holder “online messe” med stadige oppdateringer på facebook siden, og de holdt også en lengre innholdsrik sending på mandag! Sjekk denne ut.

https://www.facebook.com/watch/?v=765804727548607&extid=rQ5UJSuU3n23DsHd

Under ligger linken til arrangementet på facebook, anbefales på det sterkeste å sjekke dette ut.

https://www.facebook.com/events/748685038874194/

Categories
Artikler

“Her kan rusavhengige få korona-behandling “

På linken under kan du lese Bergensavisen artikkel om Helse Bergens nye post for koronasmittede personer med rusproblematikk.

https://www.ba.no/her-kan-rusavhengige-fa-korona-behandling/s/5-8-1262172?fbclid=IwAR1c8Zrp6pz8jXclxk0uYq9s6aCsPhx4f5mib2UXh-q2oziYfK40HKkgJgM

Categories
Artikler

Ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser i kommunen under koronavirus

Ekstraprosjektet RUSken Ambulant er utviklet som et tilsvar på helsedirektoratets nye veileder vedrørende kommunens ivaretakelse av mennesker med rus og psykiske lidelser under koronakrisen (Helsedirektoratet, 2020).

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/ivaretakelse-av-personer-med-rus-og-psykiske-lidelser-i-kommunen-under-koronavirus?fbclid=IwAR12qxoll8ciU5S85fNWnO3n5_h6-juZt5YiRfS9FNTQaw3xOYmpje1UfxA