Brukerrepresentanter

Vi formidler brukerrepresentanter innenfor temaene rus, psykisk helse og minoriteter. Våre brukerrepresentanter er personer med egenerfaring eller pårørendeerfaring, som har et stort engasjement for å formidle brukerne og pårørendes opplevelse og behov i møte med hjelpeapparatet, lovverk og samfunnet. Ved å benytte våre brukerrepresentanter vil dere få innspill og erfaringer hentet fra målgruppen dere er ute etter. Vi vil innhente erfaringer fra vårt kontaktnett, medlemsmasse og målgruppe for å gi innspill med tyngde og validitet.

Vi har avdelinger over hele landet. Om dere ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt i vårt kontaktskjema eller på epost rusken@ruskenrecovery.no.