Ambulant Team

Vårt ambulante team vil ha som hovedoppgave å oppsøke det aktive rusmiljøet for å fange opp eventuell smitte, kartlegge utfordringer og behov, samt følge opp enkeltpersoner opp mot hjelpeapparatet. Vi vil drive oppsøkende virksomhet i tråd med gjeldende smittevernrutiner i kommunene. Sprøyteutdeling, overdoseforebygging og smittevern vil være er sentralt i arbeidet.

Gjennom ambulant team vil vi også ha mulighet til å fange opp og bistå aktive rusmiddelavhengige som har ønske og motivasjon for å bli rusfri. Vi vil da følge opp personen inn mot øvrig hjelpeapparat og kunne drive oppfølging i hele prosessen mot det å bli rusfri. Om de vi har oppfølging med reiser i behandling eller fengsel vil vi tilby å kople på vårt ettervernteam, slik at de kan skape relasjon og begynne å kartlegge behov og ønsker i forkant av utskrivelse fra institusjon, for slik å tilrettelegge for en god overgang til egen bolig.

Målgruppen for teamet er aktive rusmiddelavhengige.