Categories
Artikler

INFORMASJON FRA BERGEN KOMMUNE

Det har det siste døgnet kommet flere meldinger om mulig fentanyl iomløp. Det er ikke bekreftet men vi ønsker å sende ut varsel på bakgrunn av ryktet.

Om dette blir bekreftet og hvilke stoffer en mistenker at det er Fentanyl i vil det kommet et nytt varsel.

Det er derfor viktig at dere formidler til brukere av narkotiske stofferat de må være ekstra oppmerksom og ekstra forsiktig.

Her er noen råd som alltid gjelder men som er ekstra viktig nå i dissedager:
* Piller og stoffer som ser likedanne ut kan allikevel inneholde ulikesubstanser/stoffer og styrke
* Om du allikevel bestemmer deg for å ta tabletten på tross av risikoså ta først 1/3del og vent minst 2 timer for å bedømme effekten ogunngå en overdose.
* Pass på hverandre og fortell de rundt deg om du begynner å kjennedeg dårlig. * ALDRI ta tabletter/piller eller opioider generelt alene, ha alltidnoen i nærheten.
* Ha alltid Nalokson tilgjengelig!
* Ring ALLTID 113 ved mistanke om overdose

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *