Categories
Artikler

Ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser i kommunen under koronavirus

Ekstraprosjektet RUSken Ambulant er utviklet som et tilsvar på helsedirektoratets nye veileder vedrørende kommunens ivaretakelse av mennesker med rus og psykiske lidelser under koronakrisen (Helsedirektoratet, 2020).

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/ivaretakelse-av-personer-med-rus-og-psykiske-lidelser-i-kommunen-under-koronavirus?fbclid=IwAR12qxoll8ciU5S85fNWnO3n5_h6-juZt5YiRfS9FNTQaw3xOYmpje1UfxA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *