RUSken Interesseorganisasjon

Hvem er vi?

RUSken er en landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon innenfor rusfeltet som jobber på system- og individnivå for å sørge for en nyansert og inkluderende utvikling på rusfeltet. Vårt fokus er rus, psykiatri og minioriteter.

RUSken Prosjekter

Brukerrepresentanter

Vi formidler brukerrepresentanter innenfor temaene rus, psykisk helse og minoriteter.

RUSken Recovery Prosjekter

Ettervern etter rusbehandling

Vi har til sikte å bedre og lette overgangen fra et liv i rus til et rusfritt liv gjennom å tilby et sømløst tilbud der deltakerne får oppfølging i tiden før, under og etter behandling.

Ettervern etter fengselsopphold

Ettervern etter fengselsopphold er under utvikling.

Ambulant Team

Dette teamet vil ha fokus på å fange opp eventuelle helsemessige utfordringer i miljøet og bistå enkeltmennesker med å komme i kontakt med helsetjenestene for hjelp.

Siste publiserte saker